Là phí dịch vụ mà Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán (“ĐVCNTT” hoặc “Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán”) với tư cách là khách hàng, thanh toán cho Paykit, khi sử dụng giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit do Công ty Cổ phần Công nghệ Vidiva (“Vidiva” hoặc “Paykit”) cung cấp.
1. Biểu phí tiêu chuẩn
Trên cơ sở khi một giao dịch chấp nhận thanh toán thực hiện thành công, Paykit áp dụng các mức phí như sau:
STT Khung phí
Mức phí thu
(chưa bao gồm thuế)
Phí tiêu chuẩn (1)
1
Thẻ Napas
(hay còn gọi là thẻ ATM)
Phí thanh toán 1% trên giá trị giao dịch
Phí xử lý giao dịch Miễn phí
2 Thẻ Visa / Mastercard / JCB Phí thanh toán 2.5% trên giá trị giao dịch
Phí xử lý giao dịch 3.200 VNĐ cho 1 giao dịch
Phí tiêu chuẩn được cộng thêm phí trong các trường hợp sau (2)
3 Xử lý thẻ quốc tế +0.6% trên giá trị giao dịch
Ghi chú:
  • Đối với giao dịch hoàn tiền(3) thành công, Paykit thu thêm phí xử lý giao dịch và hoàn trả phí thanh toán cho ĐVCNTT.
  • Paykit sẽ thu thêm thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ mà Paykit cung cấp cho ĐVCNTT theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Thuế giá trị gia tăng sẽ được Paykit thu ngay khi xảy ra giao dịch. Chi tiết thuế giá trị gia tăng sẽ được thể hiện rõ trong hóa đơn Paykit gửi cho ĐVCNTT hàng tháng.
  • Phí khi Paykit thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản tới tài khoản ngân hàng đã đăng ký của ĐVCNTT: miễn phí.
 
(1) Phí tiêu chuẩn áp dụng cho giao dịch từ thẻ được phát hành bởi ngân hàng trong lãnh thổ Việt Nam.
(2) Phí xử lý thẻ quốc tế áp dụng cho giao dịch từ thẻ được phát hành bởi các ngân hàng ngoài lãnh thổ Việt Nam.
(3) Giao dịch hoàn tiền: là giao dịch ĐVCNTT hoàn trả lại tiền cho người mua sau khi đã thanh toán thành công. Giao dịch hoàn tiền có 2 loại:
  1. Hoàn tiền một phần: số tiền hoàn trả nhỏ hơn số tiền đã thanh toán,
  2. Hoàn tiền toàn phần: số tiền hoàn trả bằng số tiền đã thanh toán.
2. Biểu phí khác
Đối với các đơn vị có ngành nghề kinh doanh, cung cấp các sản phẩm/dịch vụ đặc thù hoặc có khối lượng giao dịch lớn, Bạn vui lòng liên hệ Paykit thông qua các kênh sau đây để được hỗ trợ và hướng dẫn thêm:
  • Email tại hello@paykit.vn.
  • Số hotline (84) 28 730 84382.
  • Gửi thư đến địa chỉ: Công ty CP Công nghệ Vidiva - Paykit, Tầng 22, Tòa nhà Lim 3, 29A Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.