Biểu phí tiêu chuẩn Khung phí
Mức phí thu
(chưa bao gồm VAT)
Thẻ thanh toán NAPAS
napas
Phí thanh toán
/Giá trị giao dịch
1%
Phí xử lý giao dịch
/Giao dịch
Miễn phí
Thẻ Mastercard/Visa/JCB
master_card
visa
jcb
Phí thanh toán
/Giá trị giao dịch
2.5%
Phí xử lý giao dịch
/Giao dịch
3.200 VNĐ
Phí bổ sung
Xử lý thẻ quốc tế
Áp dụng cho giao dịch từ thẻ được phát hành bởi các ngân hàng ngoài lãnh thổ Việt Nam.
+0.6% trên phí tiêu chuẩn
Phí xử lý thẻ quốc tế được cộng thêm 0.6% phí thanh toán trên biểu phí tiêu chuẩn
Lưu ý
Giao dịch hoàn tiền
Giao dịch hoàn tiền: là giao dịch Nhà bán hàng hoàn trả lại tiền cho người mua sau khi đã thanh toán thành công. Giao dịch hoàn tiền có 2 loại:
1. Hoàn tiền một phần: Số tiền hoàn trả nhỏ hơn số tiền đã thanh toán
2. Hoàn tiền toàn phần: Số tiền hoàn trả bằng số tiền đã thanh toán
Đối với giao dịch hoàn tiền thành công, Paykit thu thêm phí xử lý giao dịch và hoàn trả phí thanh toán cho Nhà bán hàng
Thuế giá trị gia tăng (VAT) Thuế VAT sẽ được Paykit thu ngay khi xảy ra giao dịch. Chi tiết sẽ được thể hiện rõ trong hóa đơn Paykit gửi cho Nhà bán hàng hàng tháng.