Điều Khoản Và Điều Kiện Đăng Ký & Sử Dụng Giải Pháp Chấp Nhận Thanh Toán Paykit (gọi chung là “Điều Khoản và Điều Kiện”) điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán (“ĐVCNTT” hoặc “Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán”), với tư cách là khách hàng, khi sử dụng giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit do Công ty Cổ phần Công nghệ Vidiva (“Vidiva”) cung cấp.
1. Định nghĩa
Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ có nghĩa như sau:
“Điều Khoản và Điều Kiện”
“Điều Khoản và Điều Kiện” là Điều Khoản và Điều Kiện Đăng Ký & Sử Dụng Giải Pháp Chấp Nhận Thanh Toán Paykit áp dụng cho ĐVCNTT, được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm theo quyết định của Paykit
“Giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit”
“Giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit” là dịch vụ chấp nhận thanh toán điện tử được Paykit cung cấp theo Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấp lần đầu số 39/GP-NHNN ngày 21/4/2020 và cấp lần thứ 2 số 65/GP-NHNN ngày 09/09/2020, như được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm
“Vidiva”  hoặc  “Paykit”
“Vidiva”  hoặc  “Paykit”
là Công ty Cổ phần Công nghệ Vidiva, có giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0314570723, cấp ngày 12/8/2017 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh, như được sửa đổi tùy từng thời điểm
“Đơn vị chấp nhận thanh toán”  hoặc  “ĐVCNTT”
“Đơn vị chấp nhận thanh toán”  hoặc  “ĐVCNTT”
là tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho phép Khách hàng thanh toán hàng hóa, dịch vụ thông qua giải pháp Paykit
“Mỗi bên”  hoặc  “Hai bên”
“Mỗi bên”  hoặc  “Hai bên”
là Paykit, Đơn vị chấp nhận thanh toán hoặc Paykit và Đơn vị chấp nhận thanh toán tùy theo ngữ cảnh nội dung
“Khách hàng”
“Khách hàng” là cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu mua bán hàng hóa, dịch vụ của ĐVCNTT và thanh toán cho ĐVCNTT thông qua giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit
“Tháng”
“Tháng” là tháng theo Dương lịch và “hàng tháng” sẽ được hiểu tương ứng
“Ngày làm việc”
“Ngày làm việc”là bất kỳ ngày nào, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và ngày mà (các) ngân hàng tại Việt Nam được phép hoặc bắt buộc phải đóng cửa theo quyết định của người/cơ quan nhà nước có thẩm quyền
“Phí dịch vụ”
“Phí dịch vụ” là phí dịch vụ mà ĐVCNTT thanh toán cho Paykit theo thỏa thuận giữa hai bên, như được sửa đổi tùy từng thời điểm
“Hàng hóa, dịch vụ”
“Hàng hóa, dịch vụ” là các hàng hóa, dịch vụ do ĐVCNTT cung cấp cho Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với chức năng kinh doanh của ĐVCNTT
2. Điều khoản và sử dụng dịch vụ Paykit
2.1.
Paykit hiểu rằng bạn đã đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện này thông qua việc đăng ký và sử dụng giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit. Các Điều Khoản và Điều Kiện này áp dụng theo Pháp luật Việt Nam và theo đó, bạn sẽ bị nghiêm cấm thực hiện các giao dịch trái Pháp luật và các giao dịch với mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm Pháp luật khác.
2.2.
Paykit có quyền điều chỉnh, bổ sung các quy định trong Điều Khoản và Điều Kiện này phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam và chính sách của Paykit tại từng thời điểm. Paykit sẽ thông báo với ĐVCNTT qua email bạn đã cung cấp 30 (ba mươi) ngày trước khi áp dụng chính sách mới. Nếu ĐVCNTT vẫn tiếp tục sử dụng Paykit, thì xem như chấp nhận việc thay đổi này.
2.3.
Tất cả các phiên bản Điều Khoản và Điều Kiện trước đó đều sẽ được Paykit công bố công khai và lưu trữ tại website https://paykit.vn để bạn thuận tiện truy cập bất kỳ lúc nào để tra cứu và đối chiếu các điểm thay đổi.
3. Đơn vị chấp nhận thanh toán bao gồm những ai?
3.1.
Tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong lãnh thổ Việt Nam và đang kinh doanh tất cả sản phẩm/hàng hoá không bị cấm theo quy định của Pháp luật và không nằm trong danh sách ngành nghề bị hạn chế theo quy định nội bộ của Paykit đều có thể đăng ký sử dụng Paykit.
3.2.
Paykit từ chối hợp tác đối với ĐVCNTT hoạt động kinh doanh các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh được quy định tại Luật Đầu tư 61/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có), bao gồm:
 • Kinh doanh dịch vụ đòi nợ;
 • Kinh doanh các chất ma túy;
 • Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật;
 • Kinh doanh mẫu vật thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên, mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm;
 • Kinh doanh mại dâm;
 • Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;
 • Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;
 • Kinh doanh pháo nổ;
 • Kinh doanh các dịch vụ hẹn hò;
 • Kinh doanh dược phẩm, hiệu thuốc bán theo yêu cầu và không có chỉ định của dược sĩ, bác sĩ;
 • Kinh doanh các sản phẩm thuốc lá như: thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá điện tử và các dụng cụ hút thuốc.
Paykit sẽ giới hạn một số phương thức chấp nhận thanh toán đối với một số ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam, Tổ Chức Thẻ Quốc Tế và các bên liên kết của Paykit. Paykit sẽ xác nhận chi tiết sau khi thẩm định hồ sơ đăng ký của ĐVCNTT.
3.3.
Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ĐVCNTT phải đảm bảo tuân thủ theo Pháp luật chuyên ngành và tự chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh có điều kiện và chủ động cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến việc tuân thủ các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh có điều kiện và khi Paykit có yêu cầu.
4. Quyền và nghĩa vụ của ĐVCNTT
4.1. Quyền của ĐVCNTT
 1. Sử dụng giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit để Khách hàng có thể thực hiện thanh toán Sản phẩm/dịch vụ hợp pháp do ĐVCNTT cung cấp;
 2. Yêu cầu Paykit hỗ trợ tích hợp, kết nối kỹ thuật, xử lý những sai sót, vi phạm xảy ra trong quá trình phối hợp giữa ĐVCNTT và Paykit; và
 3. Được nhận phần doanh thu bằng với giá Sản phẩm/dịch vụ của ĐVCNTT mà Khách hàng thanh toán thông qua Paykit sau khi trừ đi các khoản phí được thống nhất giữa Paykit và ĐVCNTT tại các văn bản giao kết liên quan (Hợp đồng và các Phụ lục đính kèm, Bản đăng ký sử dụng Paykit,...).
4.2. Nghĩa vụ chung của ĐVCNTT
 1. Phối hợp với Paykit thiết lập và duy trì giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit, chịu các chi phí phát sinh từ ĐVCNTT trong quá trình thực hiện kết nối và triển khai dịch vụ Paykit;
 2. Xây dựng các quy trình nghiệp vụ cần thiết để hai bên triển khai dịch vụ cho việc kinh doanh của ĐVCNTT;
 3. Chịu trách nhiệm đầy đủ, toàn diện về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của các hồ sơ, tài liệu, thông tin do ĐVCNTT cung cấp trong toàn bộ quá trình hợp tác, triển khai dịch vụ, khiếu nại với Paykit cũng như quá trình cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho Khách hàng;
 4. Cam kết và tự chịu trách nhiệm về việc: (i) tuân thủ đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết; (ii) hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ về thuế theo quy định pháp luật Việt Nam;
 5. Thông báo đến Paykit trong vòng chậm nhất ba (03) ngày kể từ khi có sự thay đổi đối với hồ sơ, tài liệu, thông tin mà ĐVCNTT đã cung cấp cho Paykit bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được ghi nhận trên giấy phép kinh doanh của ĐVCNTT, quyền sở hữu, sản phẩm, dịch vụ mà ĐVCNTT cung cấp cho Khách hàng, các chính sách đổi/trả, chính sách bảo mật và nội dung khác mà ĐVCNTT có trách nhiệm cung cấp cho Paykit theo Điều Khoản và Điều Kiện này;
 6. Đồng ý cho Paykit sử dụng hình ảnh thương hiệu của ĐVCNTT để quảng bá truyền thông và marketing;
 7. Cam kết hàng hoá/dịch vụ được cung cấp theo đúng quy định pháp luật, theo đúng giấy phép kinh doanh của ĐVCNTT, đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật có liên quan và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật liên quan đến hàng hoá/dịch vụ cung cấp. Nếu có xảy ra tranh chấp nào với một bên thứ ba về bất cứ sản phẩm, phần mềm, công cụ của ĐVCNTT trong quan hệ hợp tác này thì ĐVCNTT sẽ chịu trách nhiệm giải quyết hoàn toàn, Paykit không chịu bất cứ trách nhiệm về tranh chấp này;
 8. Cam kết không được thu thêm các loại phí đối với Khách hàng khi thanh toán thông qua Paykit dưới bất cứ hình thức nào. Nếu ĐVCNTT không tuân thủ cam kết này, Paykit tùy thuộc vào mức độ vi phạm có quyền (i) tạm ngừng việc kết nối, thanh toán đến khi ĐVCNTT hoàn tất việc khắc phục hậu quả liên quan, bao gồm việc đảm bảo quyền lợi của Khách hàng; hoặc (ii) chấm dứt cung cấp giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit và yêu cầu ĐVCNTT bồi thường thiệt hại cho Khách hàng;
 9. Tuân thủ quy định bảo mật thông tin và đảm bảo mọi nhân viên của mình, các bên liên quan của ĐVCNTT cũng phải tuân thủ quy định này. Chỉ sử dụng các thông tin, tài liệu trong và/hoặc phát sinh từ và/hoặc có liên quan đến việc hợp tác giữa Paykit và ĐVCNTT vào mục đích hoàn thành thỏa thuận tích hợp và cung ứng giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit, cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho Khách hàng và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác nếu không có sự đồng ý bằng email hoặc văn bản của Paykit;
 10. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an toàn số liệu. Chịu trách nhiệm bảo mật hệ thống của mình để tránh hiện tượng truy cập trái phép vào mạng lưới của một bên thông qua hệ thống của bên kia và ngược lại;
 11. Không sử dụng Paykit để thực hiện (i) các hành vi rửa tiền, lừa đảo, đưa và nhận hối hộ, (ii) mua bán, phân phối các hàng hóa, dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam và/hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Bên thứ ba, và (iii) các hành vi khác bị cấm và/hoặc vi phạm đạo đức theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 12. Bằng chi phí của mình, trang bị đầy đủ, bảo dưỡng thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng... để có thể kết nối, truy cập an toàn vào Paykit;
 13. Không sao chụp, lưu trữ, hoặc dùng bất cứ phương tiện nào lấy thông tin thẻ, thông tin tài khoản khách hàng hoặc có hành vi hỗ trợ bên thứ ba can thiệp vào quá trình nhập thông tin thẻ, thông tin tài khoản Khách hàng và sao chụp, lưu trữ, sử dụng trái phép các thông tin này;
 14. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin liên quan đến giao dịch thanh toán thành công trước khi thực hiện nghĩa vụ giao hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Trường hợp có bất kỳ sai sót nào, ĐVCNTT phải ngay lập tức thông báo cho khách hàng và Paykit để phối hợp xử lý;
 15. Lưu trữ toàn bộ các chứng từ, hóa đơn bán hàng/cung cấp dịch vụ hoặc phiếu xuất kho, phiếu giao nhận có chữ ký của người mua, vận đơn của hãng vận chuyển, màn hình trạng thái kết quả giao dịch của hệ thống ĐVCNTT để đối chiếu khi có các khiếu nại, khiếu kiện;
 16. Bảo mật hệ thống của mình để tránh hiện tượng truy cập trái phép vào hệ thống của Paykit thông qua hệ thống của ĐVCNTT;
 17. Tuân thủ thực hiện kết quả xử lý khiếu nại cuối cùng của Paykit;
 18. Duy trì hệ thống hoạt động thông suốt và ổn định 24/7, phối hợp với Paykit trong việc xử lý nhanh chóng các sự cố, bao gồm những không giới hạn các sự cố liên quan đến lỗ hổng bảo mật, lỗ hổng hệ thống,... phát sinh trong quá trình khai thác dịch vụ để đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho bên thứ ba;
 19. Cung cấp đầu mối liên hệ qua email của ĐVCNTT và thông báo đến Paykit trước (5) ngày làm việc khi có thay đổi đối với đầu mối liên hệ của ĐVCNTT; và
 20. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện và các thỏa thuận khác giữa Paykit và ĐVCNTT.
4.3. Nghĩa vụ về thanh quyết toán và đối soát
 1. Chỉ định tài khoản ngân hàng phục vụ thanh toán theo quy định của Paykit;
 2. Thực hiện đối soát và xác nhận số liệu thanh toán giữa các bên cho các giao dịch thông qua Paykit phát sinh trong chu kỳ quyết toán theo thỏa thuận giữa các bên;
 3. Cung cấp cho Paykit bản chính hoặc bản sao có chứng thực các hồ sơ tài liệu có liên quan để phục vụ công tác đối soát, tra soát, xử lý khiếu nại, tranh chấp trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Paykit;
 4. Giải quyết và bồi hoàn thiệt hại cho Khách hàng trong trường hợp Khách hàng có khiếu nại/khiếu kiện về chất lượng hàng hóa, dịch vụ mà ĐVCNTT đã cung cấp;
 5. Xuất hóa đơn bán hàng cho Khách hàng tương ứng với doanh thu hàng hóa, dịch vụ của ĐVCNTT phù hợp với quy định pháp luật.
Quyền và nghĩa vụ của Paykit
5.1. Quyền của Paykit
 1. Được nhận Phí dịch vụ và thu các loại thuế liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam tùy từng thời điểm;
 2. Được yêu cầu ĐVCNTT cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho việc cung ứng giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit bao gồm nhưng không giới hạn tài liệu, thông tin liên quan đến hàng hóa, dịch vụ do ĐVCNTT cung cấp;
 3. Được sử dụng thông tin về hình ảnh thương hiệu của ĐVCNTT để quảng bá truyền thông và marketing;
 4. Không phải trả bất kỳ khoản lãi nào trong thời hạn thanh toán;
 5. Được quyền tạm hoãn, từ chối thanh toán, báo cáo và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền khi có dấu hiệu/nghi ngờ giao dịch gian lận, bất thường, hoặc phát hiện giao dịch vi phạm theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;
 6. Được tạm dừng việc cung ứng dịch vụ Paykit cho ĐVCNTT và toàn quyền khấu trừ vào khoản thanh toán tiếp theo cho ĐVCNTT khi phát sinh trường hợp ĐVCNTT chưa hoàn trả hoặc bồi thường do vi phạm các quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này đến khi vi phạm được khắc phục, xử lý hoàn toàn;
 7. Được quyền lưu trữ, sử dụng, xử lý, chia sẻ thông tin, tài liệu, dữ liệu do ĐVCNTT cung cấp và/hoặc phát sinh trong quá trình cung cấp giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit cho ĐVCNTT theo Lưu ý quyền riêng tư dữ liệu của Paykit được công bố công khai tại website https://paykit.vn;
 8. Được quyền từ chối giải quyết các yêu cầu, khiếu nại không phù hợp.
5.2. Nghĩa vụ chung của Paykit
 1. Duy trì hệ thống hoạt động thông suốt và ổn định liên tục;
 2. Tuân thủ quy định hiện hành đối với dịch vụ trung gian thanh toán. Hướng dẫn ĐVCNTT sử dụng dịch vụ;
 3. Hỗ trợ kỹ thuật để tích hợp, kết nối hệ thống của Paykit với hệ thống ĐVCNTT;
 4. Phối hợp với ĐVCNTT xây dựng các quy trình nghiệp vụ cần thiết để hai bên triển khai dịch vụ. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an toàn số liệu. Chịu trách nhiệm bảo mật hệ thống của mình để tránh hiện tượng truy cập trái phép vào mạng lưới của một bên thông qua hệ thống của bên kia và ngược lại;
 5. Giải quyết các sự cố liên quan hệ thống của Paykit, chủ động thông báo ĐVCNTT khi có sự cố;
 6. Thông báo cho ĐVCNTT khi có cập nhật Điều Khoản và Điều Kiện, hệ thống, biểu phí và tài liệu kỹ thuật. Tất cả các phiên bản cập nhật Điều Khoản và Điều Kiện đều sẽ được lưu trữ trên website https://paykit.vn để ĐVCNTT tra cứu bất cứ lúc nào;
 7. Đưa ra các khuyến cáo, yêu cầu đối với ĐVCNTT để đảm bảo sự an toàn, hạn chế rủi ro thanh toán. Phối hợp với ĐVCNTT thực hiện các biện pháp rủi ro, đảm bảo an toàn bảo mật khi cung ứng, sử dụng dịch vụ;
 8. Phối hợp với ĐVCNTT để giải quyết các khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ của ĐVCNTT thông qua Paykit;
5.3. Nghĩa vụ về thanh quyết toán, đối soát
 1. Thực hiện đối soát và xác nhận số liệu thanh toán chính thức giữa hai bên cho các Giao dịch thanh toán phát sinh trong chu kỳ thanh quyết toán. Trên cơ sở đó thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho ĐVCNTT phần doanh thu của các Giao dịch thanh toán thành công theo thỏa thuận;
 2. Xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) liên quan đến Phí dịch vụ thu được từ ĐVCNTT.
5.4.
Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này và các thỏa thuận khác giữa Paykit và ĐVCNTT liên quan đến giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit.
6. Phí dịch vụ
6.1.
Là phí mà ĐVCNTT thanh toán cho Paykit, khi sử dụng giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit.
ĐVCNTT chịu các chi phí phát sinh (nếu có) khi Paykit thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản tới tài khoản ngân hàng đã đăng ký của ĐVCNTT.
6.2.
Cụ thể các mức phí được Paykit công bố chính thức tại website https://paykit.vn/.
6.3.
Điều chỉnh Phí dịch vụ:
Trong quá trình Paykit cung cấp và ĐVCNTT sử dụng Paykit, tùy theo từng giai đoạn và theo tình hình thị trường, mức phí dịch vụ sẽ được điều chỉnh bởi Paykit bằng cách gửi thông báo cho ĐVCNTT qua email của ĐVCNTT đã cung cấp 30 (ba mươi) ngày trước khi Paykit áp dụng chính sách phí mới.
Nếu ĐVCNTT vẫn tiếp tục sử dụng Paykit, thì xem như chấp nhận việc thay đổi này.
7. Hướng dẫn về đối soát, thanh quyết toán và xuất hóa đơn
Chi tiết nội dung các Hướng dẫn về đối soát, thanh quyết toán và xuất hóa đơn được Paykit công bố công khai tại website https://paykit.vn.
8. Bản quyền, sở hữu trí tuệ và bảo mật thông tin
8.1.
Tên thương hiệu, logo, trang web, phần mềm, tài liệu và cơ chế bảo mật, các giải pháp công nghệ, ứng dụng, báo cáo, ấn phẩm phục vụ thanh toán và/hoặc bất cứ phần nào cấu thành nên các yếu tố trên của Paykit, độc lập hoặc kết hợp, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin khác mà ĐVCNTT có được trong quá trình sử dụng giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit là tài sản độc quyền của Paykit và được bảo vệ bởi mọi quy định luật pháp hiện có đối với tên, thương hiệu, phần mềm, quy trình kinh doanh, bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ và bằng sáng chế đã đăng ký.
8.2.
Tất cả sao chép, thay đổi, đăng ký, sửa đổi hoặc bất cứ hành vi nào đối với bất cứ phần nào thuộc các yếu tố của quyền sở hữu trí tuệ nêu tại điều này mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Paykit đều bị xem là vi phạm và ĐVCNTT đồng ý Paykit có toàn bộ quyền hạn để thực hiện các hành động hợp pháp để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình.
8.3.
ĐVCNTT cam kết không tiết lộ thông tin trực tiếp hay gián tiếp về các phần mềm, quy trình kỹ thuật, nghiệp vụ liên quan đến Paykit cho bất kỳ một Bên thứ ba nào, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc được sự đồng ý bằng email hoặc văn bản của Paykit.
8.4.
Bất kỳ thiệt hại nào do việc tiết lộ thông tin không được phép, làm tổn hại tới Paykit, thì ĐVCNTT tiết lộ thông tin hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường kể cả chi phí khắc phục hành vi vi phạm gây ra.
8.5.
Hai bên có nghĩa vụ bảo mật đối với các thông tin mà hai bên tiết lộ cho nhau trong suốt thời gian Paykit cung cấp giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit và sau khi kết thúc việc cung ứng dịch vụ, trừ trường hợp thông tin được tiết lộ theo quy định pháp luật hoặc có sự đồng ý của cả hai bên hoặc của bên có thông tin được tiết lộ.
9. Xử lý vi phạm và bồi thường thiệt hại
9.1.
Trong trường hợp ĐVCNTT vi phạm Điều Khoản và Điều Kiện này, đã được Paykit yêu cầu khắc phục trong một thời gian cụ thể (bằng văn bản hoặc email) mà không khắc phục được, hoặc vi phạm không thể khắc phục, hoặc nguy cơ rủi ro đe dọa hoạt động cung ứng giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit của Paykit hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì Paykit có quyền tạm ngưng cung cấp giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit.
9.2.
Bên nào vi phạm hợp đồng hoặc có lỗi gây ra thiệt hại cho bên kia phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, tổn thất và các khoản phí phát sinh (bao gồm phí theo Hợp đồng này và các Phụ lục đính kèm, phí luật sư), chi phí tòa án, các khoản phạt từ cơ quan có thẩm quyền, đối tác, chi phí khắc phục phát sinh trực tiếp từ hoặc có liên quan đến hành vi vi phạm mà bên bị thiệt hại phải gánh chịu, bao gồm cả nghĩa vụ thanh toán mà bên bị thiệt hại phải thực hiện đối với bên thứ ba do hậu quả của việc vi phạm hay lỗi của Bên vi phạm gây ra. Không áp dụng trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Pháp luật Việt Nam.
9.3.
Ngoài ra, trong các trường hợp đòi bồi hoàn, ĐVCNTT đảm bảo thanh toán cho Paykit toàn bộ số tiền Đòi Bồi Hoàn, các khoản phí, phạt do Tổ Chức Thẻ Quốc Tế thu, cùng các khoản phí phát sinh khác (nếu có), cho bất cứ trách nhiệm nào của Paykit đối với Bên thứ ba (phát sinh từ hành vi vi phạm của ĐVCNTT), các tổn thất khác (nếu có). Trường hợp này, Paykit có quyền tạm dừng cung cấp giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit cho ĐVCNTT, giữ lại các khoản thanh toán, tiến hành các biện pháp yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật, và có quyền sử dụng các biện pháp truyền thông liên quan để bảo vệ quyền lợi của Paykit.
9.4.
Nếu phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại, thanh toán không đầy đủ, Paykit có quyền xác định khoản nợ của ĐVCNTT hoặc khấu trừ vào khoản thanh toán tiếp theo hoặc ĐVCNTT nộp tiền mặt, thanh toán chuyển khoản cho Paykit.
9.5.
Trường hợp chấm dứt các hoạt động hợp tác giữa hai bên, ĐVCNTT vẫn phải hoàn tất nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và thanh toán cho Paykit, các chi phí phát sinh trong quá trình xử lý vi phạm Điều Khoản và Điều Kiện này và hoạt động hợp tác giữa hai bên.
9.6.
Paykit hoặc ĐVCNTT trong bất cứ trường hợp nào cũng không chịu trách nhiệm về thiệt hại nào phát sinh do bất cứ sai sót, lỗi cẩu thả, sai phạm, hành vi thực hiện hay không thực hiện nào của bên còn lại và/hoặc Bên thứ ba hay người được uỷ quyền của những người này. Paykit sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản và Điều Kiện này do các tình huống bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Paykit, bao gồm, nhưng không giới hạn, thiên tai, bão tố, mưa dông, bùng nổ vi rút, các hạn chế của chính phủ, đình công, chiến tranh, hỏng mạng hoặc hỏng mạng viễn thông.
ĐVCNTT đồng ý bồi hoàn cho Paykit và các bên liên quan của Paykit và đảm bảo rằng Paykit và các bên liên quan của Paykit không bị thiệt hại bởi mọi tổn thất, khiếu nại, yêu cầu, khiếu kiện, thủ tục tố tụng, chi phí (bao gồm, nhưng không giới hạn, các chi phí pháp lý) và các trách nhiệm có thể phải gánh chịu hoặc đưa ra đối với Paykit và các bên liên quan của Paykit phát sinh từ hoặc liên quan đến:
 • Hàng hóa/dịch vụ do ĐVCNTT cung cấp (hoặc bất kỳ phần nào của hàng hoá/dịch vụ);
 • Việc ĐVCNTT vi phạm Điều Khoản và Điều Kiện này;
 • Việc ĐVCNTT vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, các luật và quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và các khoản tiền thu được do vi phạm pháp luật.
10. Các điều khoản khác
10.1. Thông tin Paykit yêu cầu từ ĐVCNTT và cách Paykit sử dụng thông tin của ĐVCNTT
 1. ĐVCNTT đồng ý cung cấp cho Paykit bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được liệt kê sau đây:
  1. Thông tin về ĐVCNTT: tên đơn vị, thông tin liên hệ, địa chỉ email, số điện thoại;
  2. Thông tin về hàng hoá/dịch vụ: mô tả chi tiết hàng hoá/dịch vụ, loại tiền giao dịch, quy định về hoàn trả hàng hoá/dịch vụ;
  3. Thông tin về Khách hàng: tên Khách Hàng, số CMND/CCCD/hộ chiếu, số điện thoại cố định hoặc di động, địa chỉ, quốc tịch, email;
  4. Thông tin về giao hàng hóa/dịch vụ: các quy định chi tiết về điều kiện, thời hạn, phương thức giao hàng... và những thông tin liên quan khác về giao hàng hóa/dịch vụ; và
  5. Các thông tin định danh khác được Paykit yêu cầu phù hợp với quy định của pháp luật và thỏa thuận.
 2. Bằng việc sử dụng giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit, ĐVCNTT đồng ý việc Paykit và các bên liên kết của Paykit bao gồm nhưng không giới hạn ngân hàng liên kết, NAPAS, tổ chức thẻ quốc tế như Mastercard, VISA, JCB,... được thu thập, lưu trữ, sử dụng, và xử lý thông tin của ĐVCNTT đã cung cấp cho mục đích thực hiện việc cung cấp giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit. Nếu ĐVCNTT không còn đồng ý cho Paykit sử dụng thông tin của ĐVCNTT, vui lòng thông báo cho Paykit để chúng tôi xử lý kết thúc việc cung cấp dịch vụ, tuy nhiên chúng tôi vẫn có thể lưu giữ các dữ liệu của ĐVCNTT phục vụ cho các mục đích pháp lý sau này.
10.2. Liên hệ với Paykit & Paykit liên hệ ĐVCNTT
 1. ĐVCNTT có thể liên hệ với Paykit thông qua các kênh sau đây:
  • Email tại hello@paykit.vn.
  • Số hotline (84) 28 730 84382
  • Gửi thư đến địa chỉ: Công ty Cổ phần Công nghệ Vidiva - Paykit, Tầng 22, Tòa nhà Lim 3, 29A Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 2. Paykit sẽ phản hồi ĐVCNTT qua email, điện thoại hoặc địa chỉ ĐVCNTT thiết lập/ đăng ký trong tài khoản Paykit.
10.3. Cung cấp dịch vụ Paykit
Paykit sẽ thực hiện việc cung cấp dịch vụ cho ĐVCNTT ngay khi xác thực thành công tất cả các thông tin được cung cấp, tối đa không quá ba (03) ngày làm việc và tối thiểu trong vòng 8 giờ. Thời gian cung cấp dịch vụ có thể kéo dài hơn nếu ĐVCNTT cung cấp thiếu thông tin theo quy định của Paykit, hoặc phát sinh các tình huống bất khả kháng như dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh,...
Các yêu cầu khác từ sẽ ĐVCNTT được hai bên thảo luận để đưa ra hướng xử lý chung.
10.4. An toàn và bảo mật
Paykit tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Ngân hàng Nhà nước và áp dụng các công nghệ tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật hệ thống công nghệ thông tin.
Tài liệu kỹ thuật và các API được tạo ra dùng để phục vụ cho từng ĐVCNTT với mục đích kết nối giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit. ĐVCNTT không được phép sử dụng API cho bất kỳ mục đích, chức năng hoặc tính năng nào không được mô tả trong tài liệu kỹ thuật mà Paykit cung cấp. Paykit có thể cần cập nhật tài liệu kỹ thuật và API trong tương lai, chúng tôi luôn cố gắng giảm thiểu sự thay đổi này và sẽ thông tin sớm nhất đến ĐVCNTT về những thay đổi này để tránh việc sử dụng dịch vụ bị gián đoạn.
ĐVCNTT phải tuân thủ các quy định bảo mật khi sử dụng giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit, chúng tôi luôn cố gắng tối đa để bảo vệ thông tin bảo mật và quyền riêng tư của ĐVCNTT. Paykit có quyền từ chối bồi thường trong mọi trường hợp thiệt hại do ĐVCNTT gây ra.
Bất kỳ hành động nào lợi dụng API hoặc tài liệu kỹ thuật mà chúng tôi cung cấp với mục đích xâm nhập vào hệ thống của Paykit, dù xâm nhập đó đã hoặc không gây thiệt hại cho Paykit và các cá nhân/tổ chức liên quan. Chúng tôi sẽ ngừng cung cấp dịch vụ theo quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này.
10.5. Thanh toán qua Paykit
ĐVCNTT có thể sử dụng giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit để chấp nhận thanh toán qua thẻ thanh toán quốc tế và qua thẻ thanh toán nội địa khi cung cấp hàng hóa/dịch vụ cho Khách hàng và không bị giới hạn về hạn mức nhận thanh toán. Chúng tôi có thể chặn thanh toán của ĐVCNTT nếu:
 • Chúng tôi nghi ngờ tài khoản của ĐVCNTT có dấu hiệu vi phạm và giao dịch không rõ ràng.
 • Chúng tôi nhận thấy có khả năng vi phạm Pháp luật khi thực hiện giao dịch của ĐVCNTT.
 • Nếu chúng tôi chặn thanh toán, chúng tôi sẽ báo cho ĐVCNTT biết nhanh nhất có thể qua một trong các kênh trao đổi quy định tại Điều 9.2 của Điều Khoản và Điều Kiện này.
10.6. Gian lận và giao dịch bất thường
Paykit có thể từ chối, hoặc tạm hoãn bất kỳ giao dịch nào của ĐVCNTT thông qua giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit mà chúng tôi tin rằng giao dịch đó có dấu hiệu:
 • Trái phép, gian lận hoặc bất hợp pháp;
 • Gây rủi ro cho ĐVCNTT, Paykit, hoặc những cá nhân/tổ chức khác theo toàn quyền quyết định của Paykit;
 • Nghi ngờ hoặc biết rằng ĐVCNTT đang sử dụng hoặc đã sử dụng giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit cho các mục đích trái phép, gian lận hoặc bất hợp pháp.
Paykit có thể chia sẻ tất cả các thông tin giao dịch kể cả thông tin của ĐVCNTT cho các cơ quan thẩm quyền phục vụ cho việc ngăn chặn hoặc điều tra nếu chúng tôi nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm Pháp luật.
10.7. Ngừng sử dụng/cung cấp dịch vụ
 1. ĐVCNTT có thể dừng sử dụng giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit và thông báo trước bằng văn bản hoặc email cho chúng tôi ít nhất 30 ngày. ĐVCNTT có nghĩa vụ quyết toán Phí dịch vụ trước ngày dịch vụ bị đóng. ĐVCNTT sẽ không thể truy cập vào tài khoản của mình được nữa khi chúng tôi đã thực hiện việc đóng tài khoản. Vì vậy, ĐVCNTT cần rút tiền ra khỏi tài khoản và đảm bảo rằng không còn giao dịch nào phát sinh qua Paykit sau khi dịch vụ bị đóng.
 2. Chúng tôi có thể ngừng cung cấp dịch vụ và đóng tài khoản của ĐVCNTT bất kỳ lúc nào trong trường hợp:
  • Không tuân thủ một trong các Điều Khoản và Điều Kiện này. Gian lận hoặc cung cấp thông tin sai sự thật;
  • Thực hiện các hành động có liên quan đến Paykit mà dẫn đến khả năng Paykit vi phạm quy định pháp luật;
  • Vi phạm Pháp luật hoặc nghi ngờ vi phạm Pháp luật. Có hành vi mang tính chất quấy rối, phá hoại; hoặc
  • Các trường hợp khác như được quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này.
 3. ĐVCNTT đồng ý rằng tại thời điểm chúng tôi đóng giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit của ĐVCNTT, số dư tài khoản và các khoản tiền ghi có cộng dồn từ các giao dịch phát sinh sau đó của ĐVCNTT qua chấp nhận thanh toán Paykit sẽ bị tạm giữ và chờ các cơ quan có thẩm quyền xử lý.